Thuật ngữ ‘Catfish’ đã được thêm vào từ điển.

Catfish trở nên nổi tiếng từ một bộ phim tài liệu năm 2010.
Thuật ngữ "Catfish" đã chính thức được thêm vào từ điển Merriam-Webster- là một từ ngữ dùng để chỉ một người giả làm một người nào mà những người này không sử dụng tài khoản Facebook hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác để tạo ra danh tính giả.

'Catfishing' trở nên phổ biến bởi một bộ phim tài liệu năm 2010.Sau khi Nev Schulman có mối quan hệ lãng mạn với một người phụ nữ trẻ mà ông đã gặp trên Facebook và ông đã bị lừa trong mối quan hệ này. 

Bộ phim tài liệu kể từ đó  trờ thành một chương trình MTV- nơi mà người xem liên hệ với Nev và  người dẫn chương trình Max Joseph để tìm sự thật đằng sau mối tình trực tuyến của họ.

Max Joseph-người dẫn chương trình MTV đã lên Instagram ngày hôm qua để chia sẻ những tin tức tốt: 

"Điều đó là đúng. Cuối cùng thì "Catfish" và định nghĩa hiện đại của nó đã được đưa vào từ điển Merriam-Webster mới nhất.''

Mùa thứ ba của chương trình sẽ trình chiếu vào tháng Năm. 

Hình ảnh thông qua IMDB

Post Author: admin