Những mẫu cưới miễn phí: Những chiếc bánh may mắn bằng giấy tự làm cho đám cưới

Tôi công nhận rằng Đối với thực phẩm Post-chinese tôi thường mở hộp bánh chỉ để xem trong đó có gì? Thường thì tôi không ăn bánh bởi vì trông nó cũ và hơi mốc. Tôi chỉ muốn lấy thông điệp bí mật để biết được tôi khôn ngoan và sâu sắc như thế nào.

Những mẫu bánh tự làm cho đám cưới

Tôi công nhận rằng  Đối với thực phẩm Post-chinese tôi thường mở hộp bánh chỉ để xem trong đó có gì? Thường thì tôi không ăn bánh bởi vì trông nó cũ và hơi mốc. Tôi chỉ muốn lấy thông điệp bí mật để biết được tôi khôn ngoan và sâu sắc như thế nào.

Tôi rất thích ý tưởng làm bánh may mắn trong ngày cưới. Mặc dù tôi chắc rằng những cái bánh nhà  làm là de-lish.Tôi thích những chiếc bánh may mắn bằng vải, như cái bánh mà tôi đã chia sẽ trên blog hoặc những cái bánh làm từ giấy.

Những mẫu bánh miễn phí tự làm cho đám cưới

Tôi đã xem qua những mẫu miễn phí tuyệt vời để tự tạo ra bánh may mắn làm bằng giấy rất dễ và đơn giản.

Mặc dù tôi rất thích khái niệm truyền đạt "thông điệp về lòng tốt" ở đằng sau dành cho người nào tìm thấy nó, nhưng tôi nghĩ rằng những điều này sẽ làm những lời cảm ơn, những thông điệp sẽ trở nên thú vị  hoặc tuyệt vời hơn khi "Em sẽ làm cô dâu của a nhé?" Thật đơn giản, bạn chỉ cần tự viết ra thông điệp của chính bạn.

Và nếu bạn đang đóng góp thay vì tặng những lời cảm ơn ngọt ngào trong ngày cưới, thì đây là một cách tuyệt vời để quý khách mời của bạn biết rằng bạn đang khuyên góp từ thiện.

Post Author: admin