Một phần ba đàn ông thừa nhận rằng họ thường xuyên nói dối người yêu của mình

Một phần ba đàn ông thừa nhận rằng họ thường xuyên nói dối người yêu của mình
Có một câu hỏi mà tất cả đàn ông có mặt trên thề giới đều từng được hỏi và đó cũng là điều mà họ thường xuyên nói dối. Câu hỏi là: mông của em trong có lớn khi mặc cái này không? Và nếu câu trả lời là không, đó có lẽ là câu nói dối đấy.

Theo một nghiên cứu mới cho thấy hơn một phần ba đàn ông sẽ nói dối khi được hỏi về kích thước mông của phụ nữ; trong khi số còn lại sẽ cố gắng đổi hay tránh chủ đề đó như nói về màu sắc hay kiểu dáng, vì thế họ không phải đối mặt với việc nói dối.

Đàn ông thường được xem là giới đơn giản nhất, tuy nhiên, khi nói đến việc thách thức và gây kích thích cho người khác giới thì phụ nữ được xếp đầu. Theo kết quả cho thấy chúng ta cần phải nhắc nhở và nói cho phụ nữ biết nếu họ làm chúng tôi bối rối.
Đàn ông thường nói dối khi được hỏi về kích thước mông của phụ nữ
Theo cuộc khảo sát "Refreshingly Straightforward" (do Hastings Direct thực hiện) về việc làm thế nào với việc nói sự thật trong ngày hẹn hò. Thật ngạc nhiên là phụ nữ không nhận được nhều sự tin cậy về vấn đề này.

Trong khi gần một phần ba đàn ông thừa nhận rằng họ lên kế hoạch thật kĩ cho ngày hẹn hò, trong khi phụ nữ chuẩn bị gấp đôi cho tất cả các tình huống.

Tuy nhiên, hơn một phần tư đàn ông thường đưa địa chỉ liên lạc giả trong ngày hẹn hò, và một trong mười anh chàng sẽ không đề cập đến việc mình đang hẹn hò hay đã kết hôn.

Chúng tôi không biết gì về bạn, nhưng chúng tôi nghĩ mong các chàng trai sẽ trung thực với chúng tôi.

 

Post Author: admin